M��da | T��hotensk�� m��da | T��hotensk�� spodn�� pr��dlo | T��hotensk�� kalhotky: